MENU

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 Fungsi Utama

 • Mempertingkatkan pendapatan Majlis dari punca hasil cukai taksiran am dan carum membantu kadar (Seksyen 127 dan 163) Akta 171 (1976).

 • Mengagihkan beban pembayar cukai ke tahap yang wajar dan berpatutan.

 • Berusaha dan meningkatkan taraf dan kualiti kerja dengan memberi perkhidmatan yang lebih baik bagi mencapai objektif Majlis. 

 • Menyediakan senarai nilaian bagi semua jenis harta bagi tujuan cukai taksiran am.

 • Menjalankan penilaian dan penyediaan senarai nilaian terhadap semua bangunan milik kerajaan persekutuan, negeri, dan badan-badan berkanun untuk masuk carum membantu kadar.

 • Menyedia, memeriksa dan mengesahkan laporan mengenai rumah runtuh, terbakar, untuk dibatalkan dari senarai nilaian.

 • Menulis kenyataan dalam warta kerajaan bagi menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 127 Akta Kerajaan Tempatan 1976

 • Urusan penempatan nombor-nombor rumah dan kedai di dalam kawasan Majlis.

 • Mengemaskinikan rekod-rekod melalui penilaian semula yang telah dijalankan.

 Objektif

 • Untuk mencapai sifar tunggakan sewa/ cukai.
 • Mencapai kepuasan maksimum khidmat yang diberi kepada masyarakat setempat/ penyewa.