MENU

Jabatan Pelesenan dan Kesihatan Awam
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rusdan Bin Che Hasan Rusdan Bin Che Hasan Pembantu Kesihatan Awam U19 09-9663345
Hassan Bin Yaacob Hassan Bin Yaacob Pembantu Kesihatan Awam U19 09-9663345
Mohd Ayub Bin M V Mohamad Pembantu Awam H11 09-9663345
Ab Aziz Bin Daud Pembantu Awam H11 09-9663345
Mohd Nor Azmi Bin Daud Pembantu Awam H11 09-9663345
Zulkifli Bin Mohd Nor Pembantu Awam H11 09-9663345
Mohd Fazlee Bin Awang Pembantu Awam Sambilan H11 09-9663345
Mohd Zawawi Bin Yusoff Mohd Zawawi Bin Yusoff Pembantu Awam H11 09-9663345
Ahmad Fadhil Bin Awang Noh Pembantu Awam Sambilan H11 09-9663345
Abdullah Bin Mat Pembantu Awam H11 09-9663345