MENU

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS DAERAH DABONG 2016

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

 

BIL

 

PIAGAM PELANGGAN / OBJEKTIF KUALITI

 

SASARAN / TEMPOH

 

PENCAPAIAN TAHUNAN

 

1.

 

Mengeluarkan surat-surat arahan untuk menghadiri kursus atau latihan anjuran SUK Negeri Kelantan, INTAN atau jabatan lain sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan

 

 

3 hari

 

100%

 

2.

 

Menguruskan hal-hal berkenaan pengambilan kakitangan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh iklan dikeluarkan

 

 

3 Bulan

 

100%

 

3.

 

Menghantar dokumen persaraan ke JPA untuk diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum mencapai umur persaraan atau tarikh persaraan yang diperakukan oleh Ketua Jabatan

 

 

3 Bulan

 

100%

 

4.

 

Menguruskan pengesahan jawatan kakitangan dalam tempoh satu bulan setelah memenuhi syarat perkhidmatan yang ditetapkan

 

 

1 Bulan

 

100%

 

5.

 

Menjawab surat-surat aduan/BPA dalam tempoh 5 hari bekerja di semua bahagian Majlis

 

 

1 Hari

 

100%

 

6.

 

Menyediakan Sasaran Kerja Bulanan (SKB)dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 3 hari sebelum mesyuarat diadakan

 

 

Seminggu Sekali

 

100%

 

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan MD Dabong dikeluarkan setahun sekali. Harap maklum.