MENU
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Jil. 29 No 9
  • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau
  • Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran
  • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya)MDKKS 1990.
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Establisymen Makanan (MDKKS) 2003.
  • Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MDKKS)2004. (Dalam Proses Pewartaan).
  • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta 133)MDKKS 2004. (Dalam Proses Pewartaan).
  • Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDKKS 2004. (Dalam Proses Pewartaan).